Saaristotie yrittäjäystävälliseksi
18.9.2017
Nuorisotilojen aukioloaikoja myös kesäkuukausina
14.10.2017
Saaristotie yrittäjäystävälliseksi
18.9.2017
Nuorisotilojen aukioloaikoja myös kesäkuukausina
14.10.2017
Näytä kaikki

Turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt Kaarinaan

Julkaistu alunperin 10.10.2017.

Meille Kaarinan Sosialidemokraateille on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki kaupunkimme asukkaat saavat käydä koulua ja tehdä työtä ympäristössä, joka ei uhkaa heidän terveyttään. Siksi olemme esittäneet koulurakentamisen ohjausryhmässä seuraavaa, koskien Valkeavuoren ja Hovirinnan sisäilmaongelmaisia kouluja:

Valkeavuoren koulu

Perustelut

Valkeavuoren koulun C-rakennus on purettu kesällä 2017. Uudisrakennus suunniteltiin korvaamaan ko. rakennus niin, että suurin osa koulun toiminnoista saataisiin saman katon alle. Koulun A- ja B- rakennuksissa on kärsitty sisäilmaongelmista. Olemassa olevissa A, B ja D rakennuksissa on tehty paljon eri asteisia tiivistys- ja peruskorjauksia. Osa tiloista on korjaamatta ja ne vaativat edelleen huomattavaa peruskorjausta. Liikuntasali vaatii yli 100% -korjausta, joten se on purkukuntoinen. Koko Valkeavuoren koulua tulisi katsoa kokonaisuutena jolloin rakennuksen muoto ja paikka saadaan optimoitua.

Kokonaisratkaisun kannalta kustannustehokkain vaihtoehto on tarkastella koko koulua kokonaisuutena ja rakentaa yksi uudisrakennus. Samalla on syytä tarkastaa koulun rakennuspaikkaa mm. saattoliikenteen vuoksi. Koulujen oppilasmäärää tarkastellaan uudestaan osana ohjausryhmän työskentelyä ja koulujen tilaohjelmaa (max.950oppilaan koulu). Pitkäaikaisesti sekä taloudellisesti järkevin ratkaisu on koulun uudisrakentaminen.

 1. Valkeavuoren koulu uudisrakennettaan kaikkien rakennuksen osalta ja uudisrakennuksen sijainti selvitetään erikseen. Ohjausryhmälle tuodaan erilaisia rakennusvaihtoehtoja.
 2. Opettajanhuone ja kanslistintilat sekä muut erityisluokat väistetään rakennuksessa olemassa oleviin tiloin tai ne tiivistyskorjataan tai hankintaan lisää väistötiloja. Uusia väistötiloja ei hankita ennen kuin olemassa olevat tilat on kartoitettu. Oleellista on, että kaikki käyttöön jäävät tilat todennetaan sisäilmaltaan turvallisiksi ja terveellisiksi.
 3. Liikuntasalin käyttö opetuskäytössä lopetetaan toistaiseksi. Iltakäyttäjiä informoidaan liikuntasalin mahdollisista terveyshaitoista ja vastuu tämän salin käytöstä jää iltakäyttäjille itselleen.

Oppilasliikunta järjestetään ulkona, lukion liikuntasalissa, Vaparissa, uimahallilla tai Kaarinan alueen liikuntayritysten tiloissa. Lukion liikuntasali varataan ensisijaisesti peruskoulun käyttöön ja lukiolaisten liikuntaa järjestetään alueen yritysten tiloissa.

Liikuntasalin tiivistyskorjaus suunnitellaan siten, että kaikki sisäilmahaitat poistetaan tilasta. Tiivistyskorjauksessa voidaan käyttää esimerkiksi aktiivihiilimattoa. Mikäli liikuntasalin tiivistyskorjauksella ei voida taata turvallista sisäilmaa, vuokrataan lähialueen vapaa hallitila, joka muutetaan väliaikaiseksi liikuntasaliksi.

 1. Kaikkiin A ja B rakennuksen tiloihin, joita käytetään ennen uudisrakennuksen valmistumista, asennetaan sisäilman laatua mittaavat laitteet, joita oppilaat, opettajat ja vanhemmat voivat seurata tiloissa ollessaan. Tämän lisäksi tiivistettyihin tiloihin tehdään seurantamittauksia sisäilman laadun ja tiivistysten pidon varmistamiseksi. Kaikki käytöstä poistetut tilat osastoidaan niin, ettei tiloissa kulkeminen ole mahdollista ja kaikki mahdolliset ilmavuodot ehkäistään puhtaisiin tiloihin.
 2. Valkeavuoren koulun vanhemmille järjestetään tutkimustuloksien ja suunnitelmien edistymisestä oma sisäilmatilaisuus loka- marraskuun aikana. Vanhemmat pidetään ajan tasalla Valkeavuoren koulun sisäilma-asiasta säännöllisesti tiedotustilaisuuksilla ja säännöllisillä tiedotteilla internetsivuilla.
 3. Liikuntasalit korvataan yhdellä liikuntahallilla, johon pyritään hankkimaan sponsori ja valtion rahoitusta.

Hovirinnan koulu

Hovirinnan koulussa on kärsitty sisäilmaongelmista ja koulun tutkimusraporteista ilmenee useita pintoihin liittyviä ongelmia (mm. VOC -päästöt ja äänieristelevyt) sekä paikallisia mikrobikasvustoja. Liikuntasalin alapohja on riskirakenne, jossa on syytä epäillä laajempia mikrobivaurioita. Liikuntasali on kuitenkin peruskorjattavissa. Hovirinnan koulu on teknisesti selkeämpi ja paremmassa kunnossa, kuin esimerkiksi Valkeavuoren koulu. Akuuttia lisätilan tarvetta ei ole johtavalta rehtorilta saatujen selvitysten mukaan (6.10.2017). Hovirinnan koulun yhtenäiskoulu hankkeeseen palataan 2020 -luvun loppupuolella tai kun Lemunniemen asuttaminen alkaa.

 1. Peruskorjataan kokonaisuudessaan ja rakennetaan uudet eteistilat. Yläpohjan kunto tutkitaan peruskorjauksen ja eteistilojen rakentamisen yhteydessä.
 2. Peruskorjauksen aikana peruskorjattavat osat osastoidaan. Käytössä oleviin tiloihin asennetaan sisäilman laatua mittaavat laitteet, joita oppilaat, opettajat ja vanhemmat voivat seurata tiloissa ollessaan. Tiloihin tehdään seurantamittauksia sisäilman laadun varmistamiseksi.
 3. Peruskorjauksen aikana työmaalla pidetään avoimia ovia erikseen sovittavina aikoina, jolloin vanhemmilla on mahdollisuus tutustua peruskorjauksen etenemiseen ja työn laatuun.
 4. Peruskorjauksen etenemistä seurataan tehostetusti kaupungin omana virkamiestyönä ja ulkopuolisella konsulttityöllä. Tekninen lautakunta valvoo peruskorjaushankkeen etenemistä.
 5. Liikuntasalia ei käytetä opetuskäyttöön, ennen peruskorjauksen valmistumista. Oppilasliikunta järjestetään ulkona, Vaparissa, uimahallilla tai Kaarinan alueen liikuntayritysten tiloissa. Iltakäyttäjiä informoidaan liikuntasalin mahdollisista terveyshaitoista ja vastuu tämän salin käytöstä jää iltakäyttäjille itselleen. Peruskorjauksen aikana liikuntasali ei ole käytettävissä. Iltakäyttäjille pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan löytämään korvaavia tiloja, kuten esimerkiksi Tuorlan liikuntasali. Liikuntasalin peruskorjauksen ajankohta sijoitetaan pääsääntöisesti koulujen kesälomien ajalle.
 6. Ruokasalin vinyylilattiat ja äänieristelevyt korvataan uusilla materiaaleilla heti ensimmäisenä mahdollisena koulujen loma-ajan aikana.
 7. Kaikki oppilaat ja henkilökunta siirretään väistötiloihin koko peruskorjauksen ajaksi. Opettajanhuone voidaan ottaa käyttöön kun vinyylilankkulattiat ja äänieristelevyt on vaihdettu.
 8. Hovirinnankoulun vanhemmille tiedotetaan sisäilma-asiasta ja peruskorjauksen etenemisestä tiedostustilaisuuksilla ja säännöllisillä tiedotteilla internetsivuilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.