Kaarina vastaa kuntalaisten toiveisiin, lisää julkisia varhaiskasvatuspaikkoja
22.9.2022
Valtuustoaloite – Lapsiystävällinen Kaarina
15.11.2022
Kaarina vastaa kuntalaisten toiveisiin, lisää julkisia varhaiskasvatuspaikkoja
22.9.2022
Valtuustoaloite – Lapsiystävällinen Kaarina
15.11.2022
Näytä kaikki

Vuoden 2023 talousarvion ryhmäpuheenvuoro

”Arvoisa puheenjohtaja,

Arvoisat valtuutetut, kaupunginjohtaja ja virkamiehet sekä Kaarinalaiset.

SDP:n valtuustoryhmä on melko tyytyväinen nyt käsiteltävään talousarvioon. Kaarinan kaupungin uudessa strategiassa päämääränä on monipuoliset ja laadukkaat palvelut. Lisäksi strategiassa tavoitteena on, että palvelut ovat saavutettavia ja niiden resurssointi myös vastaa tarpeita.

Maailmantalouden epävarmuus ja taantuman uhka heijastuvat vahvasti kuntiin. Yleinen notkahdus sattuu juuri hetkeen, jolloin kuntataloudessa tehdään yksi kaikkien aikojen suurimmista muutoksista, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle. Meidän tulee olla tässä muutoksessa hereillä ja tuntosarvet viritettyinä. Meidän täytyy pystyä varmistamaan, että kunnan ja hyvinvointialueen rajapinnassa olevat toiminnot jatkuvat, eivätkä jää välitilaan, jolloin kukaan ei ota niistä vastuuta. Yhteistyön onnistumisen mahdollistamiseksi tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja tavoitteita, yhteisesti sovittuja menettelytapoja sekä toimivaa tiedonkulkua. 

Arvoisa puheenjohtaja.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korostuvat nyt kunnan tehtävänä. Meidän tulee luoda mahdollisuuksia kohdata, tulla kuulluksi, osallistua ja vaikuttaa sekä painottaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Kun perusasiat ovat kunnossa, tarvitsemme vähemmän korjaavia palveluita. 

SDP:n valtuustoryhmälle on tärkeää tukea perheiden arkea ja taata jokaiselle lapselle oikeus hyvään ja turvalliseen varhaiskasvatukseen. Olemme huolissamme varhaiskasvatuksemme tilasta Kaarinassa. Tällä hetkellä emme pysty vastaamaan asukkaiden tarpeisiin, mikä vaikuttaa perheiden hyvinvointiin negatiivisesti. Osa perheistä joutuu kulkemaan Fölillä kahden päiväkodin väliä, koska saman perheen lapset eivät ole mahtuneet samaan päiväkotiin. Ei ole utopiaa sekään, että lapsia sijoitetaan kauas kotoa, koska lähipäiväkodeissa ei ole paikkoja. Perheiden tarpeita tai toiveita ei kyetä kuulemaan, koska liikkumavara puuttuu. Kaarinan varhaiskasvatus elää kädestä suuhun. Asiaan on saatava muutos jo tässä talousarviossa ja tulemme esittämään lisämäärärahan varaamista lisäyksikön perustamiseen.

Myös kotihoidon kuntalisällä voisi olla positiivinen vaikutus varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyteen. Kun lisä on tarpeeksi suuri, se antaa aidon mahdollisuuden perheille hoitaa pientä lasta kotona ensimmäiset vuodet. Yksityiset palveluntarjoajat täydentävät kaupungin omaa verkkoa, mutta palveluseteli ei ole tae uusista päivähoitopaikoista.

Arvoisa puheenjohtaja.

Liian usein olemme saaneet lukea lehdistä koululaisten ja nuorten kasvavasta pahoinvoinnista. Panostus lapsiin ja nuoriin on tulevaisuusteko, joten koulutuksesta ei tule säästää. Me SDP:n valtuustoryhmässä haluamme antaa selkeän viestin: mikäli kouluihin tarvitaan lisää resursseja ehkäisemään koulukiusaamista tai kouluväkivaltaa, niitä on sinne saatava. Neljä uutta laaja-alaista erityisopettajaa on hyvä alku, mutta myös riittävä tuki perheille on ensiarvoisen tärkeää.

Kaarina on haastavassa tilanteessa tiukentuvien lakisääteisten velvoitteiden kasvaessa. Kaupungin on pystyttävä houkuttelemaan riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä täyttämään nuo velvoitteet samalla pitäen huolta olemassa olevan henkilöstön hyvinvoinnista. Jotta Kaarina pystyy olemaan kiinnostava työnantaja, tulee sen SDP:n mielestä ennen kaikkea olla vastuullinen ja tästä hyvänä esimerkkinä olisi tarjota koulunkäynninohjaajille kokoaikaista työtä ja luopua kesäkeskeytyksestä.

SDP näkee, että kaupungilla on tärkeä rooli myös ikäihmisten toimintakyvystä huolehtimisessa. Tätä mahdollistamme luomalla puitteet vapaaehtoistoiminnan toteutukseen ja näistä esimerkkinä ovat mm. Vapari, ystäväkahvila ja Puntari. Kaupungin tulee edelleenkin tuottaa laadukkaita ikäihmisten palveluita, kuten virikkeellistä päivätoimintaa ja monipuolisia ikäihmisten liikuntaa ja toimintakykyä tukevia toimia.

Arvoisa puheenjohtaja.

Vaikka talousarvio näyttää nyt ylijäämäiseltä, seuraavat vuodet eivät ole ruusuisia. Meillä ei kuitenkaan ole varaa hätäjarrutuksiin, sillä kasvava kaupunki tarvitsee palveluita, emmekä voi leikata peruspalveluista. Järkevällä taloudenpidolla saamme kaupungin toimimaan tulevinakin vuosina.

Tehkäämme siis, Yhdessä paras Kaarina. Kiitos.”

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Sari Hukkanen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.