Selvityspyyntö ikäihmisten palveluiden kriteerien tiukkenemisesta ja palveluiden saatavuudesta Kaarinassa.
17.5.2021
Kuntavaaliehdokkaat
18.5.2021
Näytä kaikki

Valtuustoaloite terveyskeskuksen kehittämissuunnitelman laatimisesta ja iltavastaanottojen lisääminen

Jätimme valtuustoaloiteen 17.5.2021 valtuuston kokouksessa terveyspalveluiden kehittämiseksi ja iltavastaanottojen lisäämiseksi.

Terveyskeskus on osa kunnan lakisääteistä palvelutarjontaa, jonka tulisi lähtökohtaisesti palvella kaikkia kuntalaisia. Kaarinan kaupunki kasvaa nopeaa vauhtia ja siksi palvelutarpeet väistämättä myös lisääntyvät. Riittävästä resursoinnista ja resurssien oikeasta kohdentamisesta tulee pitää huolta.

Kaarinassa on menneen valtuustokauden aikana kiinnitetty huomiota yksittäisiin terveyskeskuspalveluihin ja niiden kehittämiseen. Kattavaa palveluiden kehittämissuunnitelmaa ei ole tehty, jonka tarve on nyt ilmeinen. On tärkeää, että Kaarinassa on hyvät ja toimivat terveyspalvelut lähellä kuntalaista. Palveluiden pitää olla kaikkien kuntalaisten käytettävissä, myös työssäkäyvien ja yksinyrittäjien. Etäpalvelut eivät korvaa vastaanottokäyntejä, mutta voivat olla tehokas lisä palveluvalikoimaan.

Oikein mitoitetut ja tehokkaat palvelut säilyvät todennäköisesti myös sote-uudistuksen jälkeen lähipalveluina Kaarinassa. Keskeistä on myös etsiä kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden kautta perusterveydenhuollon (=ensisijainen terveydenhuolto) palveluilla voidaan hillitä erikoissairaanhoidon kustannuksia ja kehittää palveluiden saatavuutta Kaarinassa. Näin parhaimmillaan myös saavutetaan pienimmällä kustannuksella parasta terveyshyötyä.

Ei voida olettaa, että vain niillä joilla on varaa maksaa palveluiden paremmasta saatavuudesta olisi vain mahdollisuus niitä saada.

Useat kaupungit ovat aloittaneet kiireettömien iltavastaanottojen tarjoamisen. Ei voida olettaa, että vain niillä joilla on varaa maksaa palveluiden paremmasta saatavuudesta olisi vain mahdollisuus niitä saada. Iltavastaanottojen lisäämisellä voidaan mm. kaventaa terveyseroja ja tavoitella terveyden tasa-arvoa. Iltavastaanottojen ei tarvitse tapahtua päivittäin, vaan kokeiluun voidaan ryhtyä esimerkiksi 1-2 iltaa viikossa. Lisäksi vastaanottoaikojen ei tarvitse mennä myöhäisiltaan. Tosiasia kuitenkin on, että monet palveluntarpeessa olevat ihmiset eivät kykene käyttämään palveluita virka-aikana klo: 8-16.

Me allekirjoittaneet esitämme, että terveyskeskuspalveluista laaditaan erillinen laaja kehittämissuunnitelma, jossa on otettu kantaa lyhyen- ja pitkänaikavälin resurssitarpeisiin ja kustannustenhillinnän mahdollisuuksiin. Kehittämissuunnitelmaan tulee osallistaa laajasti terveyspalveluiden henkilöstöä ja perustaa toimenpide ehdotukset parhaaseen mahdolliseen näyttöön tai tietoon. Lisäksi esitämme, että terveyspalveluissa aloitetaan kiireettömien lääkärin ja hoitajan iltavastaanottoaikojen kokeilu/ pilotointi.

Kaarinan SDP:n valtuustoryhmä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.