Valtuustoaloite Kaarinan julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi alueeksi
26.10.2016
Hovirinnan koulusta
4.4.2017
Valtuustoaloite Kaarinan julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi alueeksi
26.10.2016
Hovirinnan koulusta
4.4.2017
Näytä kaikki

Valtuustoaloite: Tarjotaan Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kaikille kuntamme nuorille kesätyöpaikka

Valtuustoaloite 13.3.2017, Kaarinan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Tarjotaan Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kaikille kuntamme nuorille kesätyöpaikka

Nuoret tarvitsevat työpaikkoja ja työelämä tulevaisuuden tekijöitä – nuoria. Nuorten mahdollisuudet saada työpaikka on osoittautunut vaikeaksi. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä on tammikuun tilastojen valossa 43414 henkilöä. Meidän kunnassa nuoria oli työttömänä 161.

Nuoret arvostavat työtä ja ovat uteliaan kiinnostuneita tutustumaan peruskoulun yläasteelta, toisen asteen koulutusvaiheessa ja ammattikorkeakoulu- sekä yliopisto-opiskeluvaiheessa työelämään.

Nuoret joutuvat usein varsin varhaisessa elämän vaiheessa ottamaan kantaa tulevasta ammattipolun valinnasta. Tämä koskee erityisesti toisen asteen ammatilliseen koulutukseen pyrkiviä nuoria. Kouluja ja eri alojen työelämäyhteistyötä on tarpeen vahvistaa myös siksi, että nuorille muodostuisi mahdollisimman todellinen kuva työelämästä, työpaikkojen arjesta ja niistä pelisäännöistä – oikeuksista ja velvollisuuksista, mitä työelämässä tulee tietää.

Nuorten mahdollisuus päästä kesätöihin on erinomainen tapa toteuttaa tässä kuvattuja tavoitteita. Suomessa on pitkät perinteet myös yritysten valmiudesta tarjota nuorille kesätyöpaikkoja ja koulutukseen liittyviä harjoittelupaikkoja.

Satavuotias Suomi tarvitsee nuorten sukupolviensa osaamispanoksen täysimääräisesti. Juhlavuoden kunniaksi me allekirjoittaneet SDP:n valtuustoryhmä yhdessä haluamme tällä aloitteella yhteistyössä muiden nuorten tulevaisuudesta ja työstä huolta kantavien kanssa nostaa nuorten kesäduuniasian yhteisen kuntamme kansallistalkoiden asiaksi.

Sen johdosta esitämme, että Kaarinan kunnassa kaupungin hallinto ryhtyy toimenpiteisiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, jossa etsitään ja tarjotaan kaikille kuntamme alle 25-vuotiaille nuorille uusia mahdollisuuksia työelämään tutustumiseen kesäduunin kautta.

Tämän aloitteen lisäksi toimitamme aloitteen liitteenä toimenpidelistan, jonka sosialidemokraattinen puolue on toimittanut valtakunnallisen kesätyöaloitteen liitteenä valtioneuvostolle. Listassa on konkreettisia toimia kesätyömahdollisuuksien järjestämiseksi. Listan toimet ovat käytettävissä kesätyömahdollisuuksien järjestämisessä Kaarinan kunnassa.


Yhteiskunnan toimenpiteet

1. Maan hallitus ottaa kesäduuni nuorille aloitteen valtakunnan tason poliittisen valmisteluvastuun ja laatii esitykset valtion taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista kesäduuniohjelmaksi. Operatiivisista toimista voisi vastata OKM ja TEM

2. Hallitus kutsuu koolle elinkeino- ja yrittäjäelämän järjestöt ja työmarkkinatoimijat, Kuntaliiton ja kolmannen sektorin toimijat tavoitteena allekirjoittaa kesäduunivetoomus ja yhteistyösitoumus kesätyöpaikkojen avaamiseksi nuorille

3. Kuntaliitto laatisi omat suositukset kunnille käsitellä ja tehdä konkreettisia esityksiä kuntien roolista nuorten kesäduunipaikojen aikaansaamiseksi

Elinkeinoelämän toimenpiteet

4. Pitkät perinteet omaava tienaa xx euroa – jatketaan ja vaikuttavuutta lisätään. Taloudellisen Tietotoimiston rooli on ollut tässä työssä tärkeä ja tuloksellinen

5. EK ja muut elinkeino- ja työnantajajärjestöt laativat yksityiskohtaisemmat suositukset jäsenyrityksilleen tienaa xx euroa –kampanjan toteuttamiseksi

6. Työmarkkinajärjestöt ja toimialakohtaiset liitot laativat yhteiset ohjeet/suositukset ja tietoa kesätyön pelisäännöistä mukaan lukien työsuojeluvelvoitteet

7. Palkansaajaliike (SAK) jatkaa perinteistä neuvontapalvelua nuorille kesätöistä

Kunta- ja paikallistason toimenpiteet

8. Kunnallisissa päätöksentekoelimissä (hallitus –valtuusto) otetaan käsittelyyn oman palkkakunnan nuorten työllisyystilanne yleisesti ja toimenpiteet kesätyöpaikkojen turvaamiseksi. Kunnat kokoavat paikalliset mm. yrittäjien, järjestöjen ja koulujen edustajat kuntakohtaisesti kesäduuni nuorille -hankkeen rakentamiseksi

9. Eri koulutusasteen koulujen ja opiskelijoiden edustajat laativat yhteisen suunnitelman arkitoimista ja ideoista nuorten kesätyöpaikkojen saamiseksi. Nuorille tarjotaan kevään 2017 aikana mahdollisuus vierailla eri työpaikoilla ja selvittää kesäduunin saannin edellytyksiä. Koulut voisivat järjestää nuorille kesätyöhakupäivän. Valittava päivä voisi olla yhteinen koko maassa.

10. Kesätyöpaikan saannin helpottamiseksi tulisi ratkaista miten nuoret saisivat työturvallisuus- ja työhygieniapassin. Voitaisiin sellaisen hankkiminen sijoittaa kouluopetuksen sisälle. Moniin ammatteihin ja työtehtäviin vaaditaan juuri näitä passeja.

11. Selvitetään, onko laissa nuorten työntekijöiden suojelusta sellaisia kohtia, joilla voitaisiin helpottaa nuorten kesäduuniin pääsyä – työturvallisuudesta vaaralliseksi luokiteltavista töistä ja yötyö – säädöksistä tinkimättä.

12. SDP haluaa tällä aloitteella yhteistyössä muiden nuorten tulevaisuudesta ja työstä huolta kantavien kanssa nostaa nuorten kesäduuniasian yhteisen kansallistalkoiden asiaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.