17.5.2021

Selvityspyyntö ikäihmisten palveluiden kriteerien tiukkenemisesta ja palveluiden saatavuudesta Kaarinassa.

Jätimme valtuustossa selvityspyynnön 17.5.2021 selvityspyyntö kotihoidon, palveluasumisen, välimuotoisten asumispalveluiden ja tehostetun palveluasumisen kriteerien tiukkenemisesta ja palveluiden saatavuudesta Kaarinassa. Suomen perustuslain 19§:n 1 momentin mukaan jokaisella, joka […]